Κος Νικόλαος Μανομενίδης, BSc(Agr), Dip(Comp)

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κοινωνική Δράση 

● 2019           Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας 

● 2017-2019 Πρόεδρος Ένωσης Μεσιτών Ακινήτων Πιστοποιημένων Πραγματογνωμόνων Ελλάδας 

● 2014-2015 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μεσιτών Αμερικής NAR National Association of Realtors(R) 

● 2012-2016 Πρόεδρος του Δικτύου Μεσιτών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης CEREAN Central European Real Estate Associations Network 

● 2005-2012 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 

● 2005-2008 Πρόεδρος Συλλόγου Κτηματομεσιτών Θεσσαλονίκης 


Εκπαίδευση

● Γεωπόνος Τ.Ε. Αριστοτέλειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης 

● Computer Science Dip. Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών KEMOS, 


Πιστοποιήσεις - Διακρίσεις 

● «Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής» ADR-ODR 

● «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μεσιτών» Πανεπιστήμιο Μακεδονία 

● «Certified Residential Specialist» CRS 

● «Certified Broker Price Opinion Resource» BPOR 

● «Accredited Buyer’s Representative» ABR 

● «Πιστοποιημένος Μέντορας» ERGANI 

● «Μέντορας Έγκαιρης Προειδοποίησης ΜΜΕ» ISO17024 


Επαγγελματική Εμπειρία 

● 2019 - Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής 

● 2003 - Μεσίτης - Εκτιμητής Ακινήτων 

● 2003 - Εκπαιδευτής Μεσιτών Ακινήτων 

● 2012 - “FLEXICE PC” Ιδρυτικό Μέλος 

● 2015 - 2017 CEO Pointers Property Services S.A. 

● 1999 - 2003 “RE/MAX” Broker/Owner 

● 1993 - 1999 “Gilli Diet” Υγιεινή Διατροφή, Εμπορικός Διευθυντής 

● 1989 - 1993 “Adv Press” Εκδότης Περιοδικού για Μοτοσυκλέτες 


Διδακτική Εμπειρία. 

● 2003 - Επαγγελματική Κατάρτιση K.E.K. ΓΣΕΒΕΕ 

● 2005 - 2007 ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

● 2004 - 2006 Επαγγελματική Κατάρτιση IEK Θέρμη, 


Συγγραφικό Έργο 

● “Εκτιμήσεις Ακινήτων και Νόμος περί Μεσιτείας Ακινήτων Ν.4072/2012”, IME, ΓΣΕΒΕΕ 

● “Μεσίτες - Διαχειριστές Ακινήτων”, Οδηγός Σπουδών O.E.E.K. 


Τιμητικοί Τίτλοι 

● “Πρόσκοπος Έθνους 1984” 

Απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας